Metodologia i Professorat

De 12 a 17 anys.

Un anglès útil que treballa l’idioma de forma integral. Els preparem per assolir el nivell de First Certificate.

Teens

Un anglès útil que treballa l’idioma de forma integral
Els preparem per a les situacions quotidianes en què necessitaran l’anglès: aprovar els exàmens de l’escola, preparar-se per a la universitat, viatjar a altres països, comunicar-se amb joves d’altres cultures, accedir a una feina… Donem una base sòlida de gramàtica però l’orientació de les classes és comunicativa i es posa un especial èmfasi en la pràctica de l’expressió oral i la comprensió de l’anglès.
Expert i proper als joves
Garanteixen l’aprenentatge alhora que s’adapten molt bé a les perspectives canviants dels adolescents i sintonitzen amb els seus interessos. El tracte és molt personalitzat i s’impliquen amb les necessitats individuals de cada alumne.

Control de l’assistència i del progrés
• Control de l’assistència a les classes.
• Informes i controls trimestrals on es valora l’evolució, la motivació, l’actitud a classe i el progrés en l’adquisició d’habilitats dins de les 5 àrees de la llengua: oral, listening, reading, writing i use of english.
• Setmana dels Pares: s’organitza a meitat del curs per tal que us pugueu reunir amb el professor per comentar l’evolució del vostre fill.
• En qualsevol moment podeu concertar una entrevista amb el responsable del centre o amb el cap de departament.

Qualitat FIAC
• Som conscients que els alumnes d’aquesta edat vénen després d’una intensa jornada lectiva. Fem classes dinàmiques i participatives.
• Els motivem en l’aprenentatge amb material específic que els permet obtenir informació relacionada amb els països de parla anglesa i prendre contacte amb altres cultures.
• Es treballa l’expressió i comprensió escrites a través de materials atractius que siguin apropiats a l’edat dels alumnes i sintonitzin amb els seus interessos.