Com plantegem l’aprenentatge del francès?

La nostra metodologia és activa i requereix la participació i la iniciativa dels estudiants per parlar i realitzar totes les activitats proposades, ja que ells són el fil conductor en el procés d’aprenentatge.

El nostre objectiu és aconseguir que l’estudiant domini l’aspecte comunicatiu de la llengua, per tant s’utilitzarà una metodologia forçosament comunicativa, on l’expressió oral tindrà molta importància, però sense deixar de banda les altres tres competències (expressió escrita, i comprensió oral i escrita).