Com plantegem l’aprenentatge de l’italià?

Volem que, en poc temps, els nostres alumnes siguin capaços de desenvolupar-se còmodament en italià en situacions quotidianes diverses.

L’aprenentatge d’una llengua ha de servir principalment per permetre la comunicació. Per aquest motiu l’expressió oral és l’eix principal dels nostres cursos. Es potencia la participació dels estudiants a classe i la interacció entre ells, ja que aquests són dos elements fonamentals per a treure el màxim profit del curs.

La base del curs és l’expressió oral però en cap cas es deixen de banda els altres aspectes de la llengua com la lectura, l’escriptura i la comprensió oral.

La gramàtica ha d’estar al servei de les necessitats comunicatives. No se la pot ignorar, però tampoc no pot ser l’element central del curs.