L’italià és un idioma proper a nosaltres

Per la seva proximitat lingüística i geogràfica l’italià és una de les llengües més semblants al català i al castellà. Es tracta d’un idioma fàcil i ràpid d’aprendre i amb el qual des de ben aviat notaràs un gran progrés.