Programes d’anglès

General English

Posem les bases de gramàtica i vocabulari de l’anglès per a afrontar situacions quotidianes en l’àmbit laboral i personal. Seguim l’estructura i els programes dels cursos d’adults de FIAC, ajustant la durada i la intensitat segons les possibilitats horàries dels alumnes.

Al final d’aquest nivell, els teus coneixements et permetran sobreviure en situacions quotidianes. Podràs omplir formularis en anglès per donar les teves dades personals, i llegir i escriure textos senzills així com comunicar-te per demanar allò més bàsic en un restaurant, una botiga o un hotel.
Un cop consolidat el primer nivell d’anglès de supervivència, ampliaràs el present i el passat i aprendràs, entre d’altres, a utilitzar el futur, a fer prediccions, suggeriments, a parlar d’obligacions i a donar consells.
Els teus coneixements d’anglès estaran prou consolidats com per a poder afrontar situacions quotidianes del teu àmbit personal i laboral. En aquest nivell donem una gran importància a la pràctica de la comprensió oral per agafar seguretat en aquest essencial aspecte de l’idioma.

Basic Telephone / Reception Skills

Dirigit a professionals que utilitzen habitualment la comunicació telefònica en anglès. Et donem les eines necessàries per a comunicar-te per telèfon, prendre i deixar missatges, atendre i organitzar visites.

Està pensat per a persones amb un nivell bàsic d’anglès que necessitin l’idioma per a contestar el telèfon, atendre visites i ocupar-se de relacions socials senzilles. Comprèn el nivell A1 del Common European Framework.

Continguts

 • Receiving and passing on calls
 • Taking simple messages
 • Essential spelling and numeracy
 • Welcoming and greeting visitors
 • Making offers and invitations
 • Giving internal directions

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per atendre trucades telefòniques i desviar-les adequadament, així com prendre o deixar missatges o encàrrecs; podrà rebre correctament un visitant, oferir-li hospitalitat i orientar-lo dins de la pròpia empresa.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Dirigit a persones amb un nivell Lower Intermediate que utilitzin l’idioma de manera habitual per a comunicar-se telefònicament, atendre visites i orientar visitants estrangers. Situat al nivell A2 del Common European Framework.

Continguts

 • Receiving and making calls
 • Taking and giving messages
 • Making and changing arrangments
 • Telephone phrasal verbs and expressions
 • Dealing with visitor’s needs
 • Giving information about your town and region

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà fer tota mena de consultes habituals per telèfon, ajudar a organitzar cites i visites, així com acollir i acompanyar visitants i oferir-los informació i orientació.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

English for Administrative Staff

Dirigit a professionals que desenvolupen la seva tasca professional en una oficina o despatx i que necessiten un anglès àgil, pràctic i operatiu per a la feina diària de comunicació tant oral com escrita. Donem les eines per a utilitzar l’anglès en tasques comercials i administratives.

Està pensat per a persones amb qualsevol nivell de responsabilitat dins de l’empresa. Assoliràs els coneixements bàsics per a utilitzar l’anglès en tasques comercials i administratives. Situat al nivell A2 del Common European Framework.

Continguts

 • On the phone: Giving and taking messages
 • On the phone: Exchanging information
 • Preparing business trips and bookings
 • Dealing with orders and payments
 • E-mail writing: Answering customer inquiries
 • E-mail writing: Giving and requesting information

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per a mantenir converses de caire comercial o administratiu, com ara organitzar cites i viatges, fer consultes i reclamacions, així com donar i rebre informació general sobre l’empresa o els seus productes.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Està pensat per a persones amb responsabilitats de Personal Assistant dins de l’empresa. Et preparem per a utilitzar l’anglès en tasques comercials i administratives amb solvència i efectivitat. Situat al nivell A2 del Common European Framework.

Continguts

 • On the phone: Making and changing appointments
 • On the phone: Solving problems
 • Preparing the agenda for meetings
 • Reporting information to managers
 • E-mail writing: Making recommendations and giving advice
 • E-mail writing: Complaints and apologies

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per a resoldre problemes logístics o d’agenda per telèfon, preparar reunions i fer-ne informes, així com escriure e-mails de tota mena amb solvència i efectivitat.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

General Business English

Per a interactuar amb confiança i seguretat en el món globalitzat cal un coneixement ampli de l’anglès. Aquests cursos et permeten desenvolupar les habilitats lingüístiques per a poder treballar, viatjar i mantenir relacions socials en anglès.

Assoliràs els coneixements necessaris d’anglès per a presentar l’empresa i els seus productes i assistir a reunions de treball. Situat al nivell A2 / B1 del Common European Framework.

Continguts

 • Meeting, greeting and helping visitors
 • Presenting your work and company
 • Making contact on the phone
 • Giving information by e-mail
 • Expressing your opinions in meetings
 • Surviving when on business

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per a poder afrontar situacions quotidianes de l’àmbit personal i laboral com ara relacionar-se amb visitants, presentar l’empresa i els seus productes o assistir a reunions de treball.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Assoliràs els coneixements necessaris d’anglès per a dirigir reunions de treball i tractar tota mena de temes tant per telèfon com per mail. Situat al nivell B1 del Common European Framework.

Continguts

 • Looking after visitors to your organisation
 • Presenting your product or service
 • Dealing with problems on the phone
 • Explaining information and handling problems by e-mail
 • Leading meetings or discussions
 • Helping visitors in all social situations

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès en la majoria de situacions de relació social en l’àmbit dels negocis com ara mantenir una conversa amb un client, assistir i dirigir reunions de treball, fer presentacions de productes i tractar tota mena de temes tant per telèfon com per e-mail.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Assoliràs els coneixements necessaris per a utilitzar l’anglès en qualsevol negociació i tipus de conversa social, comercial o política. Situat al nivell B2 del Common European Framework.

Continguts

 • Networking and building a rapport
 • Analysing graphs and visual information
 • Complaining and apologising on the phone
 • Writing clear and concise reports
 • Negotiating a deal with a customer
 • Understanding current affairs and the news

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per a qualsevol tipus de conversa o negociació, redactar correctament informes sobre reunions o visites, així com mantenir converses sobre afers socials, comercials o polítics.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

English for Business Presentations

Dirigit a professionals que necessitin l’anglès per a presentar en públic els seus projectes, productes o informes de manera clara i efectiva.

Assoliràs els coneixements necessaris d’anglès per a presentar temes i atendre amb correcció les preguntes i dubtes que se’n derivin. Situat al nivell B1 del Common European Framework.

Continguts

 • Opening your presentation
 • Sequencing and structuring your presentation
 • Refering to visual information
 • Presenting facts and figures
 • Dealing with the audience’s questions
 • Summarizing and concluding

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per a fer presentacions sobre temes del seu domini, amb una bona utilització de les eines per a centrar i mantenir l’atenció, així com atendre amb correcció les preguntes i dubtes que se’n derivin.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Assoliràs els coneixements necessaris d’anglès per fer presentacions utilitzant tècniques diverses per fer-la més eficaç. Situat al nivell B2 del Common European Framework.

Continguts

 • Effective openings and stating your purpose
 • Organising and linking your ideas and thoughts
 • Holding the audience’s attention
 • Describing change and trends
 • Clarifying and handling difficult questions
 • Using your voice effectively and further techniques

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per fer presentacions sobre temes del seu domini, utilitzant les eines apropiades per centrar i mantenir l’atenció, atendre amb correcció les preguntes i dubtes subseqüents, i usar tècniques diverses per fer la presentació més eficaç.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Running & Attending Meetings

Aquest curs d’anglès està pensat per ajudar les persones que hagin d’assistir o dirigir reunions de treball de manera efectiva i ordenada.

Assoliràs els coneixements necessaris per a participar en una reunió de treball, demanar i expressar opinions i negociar possibles acords. Situat al nivell B1 del Common European Framework.

Continguts

 • Welcoming, introducing and starting
 • Explaining the agenda and the objectives
 • Expressiong your point of view and asking for opinons
 • Agreeing and disagreeing
 • Dealing with questions
 • Reaching an agreement and making conclusions

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per a participar en una reunió de treball, utilitzant el llenguatge adequat als diversos aspectes i situacions habituals: podrà demanar i expressar opinions, mostrar suport o rebuig i negociar per assolir acords.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Assoliràs els coneixements necessaris d’anglès per a dirigir o participar en una reunió de treball, reconduir un debat i sintetitzar punts de vista per poder assolir acords. Situat al nivell B2 del Common European Framework.

Continguts

 • Opening a meeting and setting objectives
 • Leading and controlling a meeting
 • Accepting and rejecting ideas and proposals
 • Dealing with interruptions and sidetracking
 • Comparing alternatives and balancing points of view
 • Summarizing, concluding and referring to future meetings

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès per a dirigir o participar en reunions de treball, utilitzant el llenguatge adequat als diversos aspectes i situacions habituals: podrà demanar i expressar opinions, mostrar suport o rebuig, reconduir el debat i sintetitzar els diversos punts de vista per poder assolir acords.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

English for Social Purposes

Aquest curs d’anglès està pensat per a ajudar els professionals dels negocis amb el llenguatge i els recursos necessaris per a afrontar situacions de relació social amb eficàcia i correcció.

Assoliràs els coneixements necessaris per a poder utilitzar l’anglès en reunions informals amb col·legues, i dinars i recepcions de negocis amb persones de diferents nacionalitats. Situat al nivell B1 del Common European Framework.

Continguts

 • Welcoming visitors to your organisation
 • Making small talk and conversation
 • Invitations, making offers and requests
 • Informal telephone conversations
 • Eating out and restaurant situations
 • Thanking and saying goodbye

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès en situacions molt diverses com reunions informals amb col•legues, dinars i recepcions de negocis, congressos amb persones de diferents nacionalitats…, tenint especial cura dels aspectes més importants de la comunicació oral: comprendre allò que s’està dient i expressar-se amb claredat.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.

Assoliràs els coneixements necessaris per a poder utilitzar l’anglès per parlar de la cultura pròpia i discutir sobre temes de l’àmbit personal, social i polític. Situat al nivell B2 del Common European Framework.

Continguts

 • Showing visitors around your company
 • Describing your culture and country
 • Holding informal discussions with foreign colleagues
 • Dealing with problems on the phone
 • Looking after visitors in restaurants
 • Understanding the news and current affairs

Competències
En acabar el curs l’alumne podrà utilitzar l’anglès en situacions molt diverses com parlar de la cultura pròpia del país, discutir de manera informal sobre temes d’àmbit personal, social o polític i, en general, mostrar-se atent i amable amb visitants o coneguts estrangers.

Format del curs
Aquest curs té una durada de 30 o 60 hores lectives i les corresponents de treball personal, segons els coneixements de partida de l’alumne.