A partir de dimecres d’aquesta setmana i durant la setmana vinent iniciem el cursos d’idiomes per adults. Des dels nivells de joves de Teens D i Teens E, anglès des de 1r i fins Proficiency, l’Active English que és l’anglès comunicatiu, alemany, francès i italià.

Tota la resta de nivells de P4, P5, Kids i alumnes de primària ja estan fent classes d’anglès des del 18 de setembre.

El Servei Escola de FIAC també està començant cursos d’anglès a les escoles de primària i de secundària de Sabadell i de Terrassa.