Nivells d’anglès

Etapes

En 2 cursos tindràs els coneixements bàsics de l’anglès per a poder desenvolupar-te en situacions senzilles de la vida quotidiana. Correspon als nivells A1 i A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Et donem les eines, les estratègies i els coneixements necessaris per a poder-te comunicar utilitzant les estructures gramaticals bàsiques de la llengua. Aprendràs a parlar en el present, passat i futur així com el vocabulari suficient per a poder-te desenvolupar en situacions del dia a dia.

Competències
Treballaràs la comprensió oral i escrita per a poder-te desenvolupar en situacions senzilles de la vida quotidiana com ara anar a comprar, anar a un hotel, parlar de casa teva, dels teus amics i de la teva vida diària en general.

Propera Etapa
En l’etapa Elementary hi ha un primer contacte amb la llengua i es consoliden les bases dels aspectes més elementals de l’idioma. La consolidació d’aquesta primera etapa et portarà a l’aprenentatge del nivell mitjà de la llengua.

Format dels cursos
Aquesta etapa la pots assolir en 2 cursos acadèmics d’octubre a juny de 3 hores setmanals o en un sol curs acadèmic fent 2 intensius; d’octubre a febrer i de febrer a juny.
Si no podeu estudiar durant l’any o necessiteu un reforç extra en aquest nivell us podeu inscriure als intensius d’estiu on s’avança l’equivalent a 1 curs. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

Adquiriràs els coneixements necessaris per a la supervivència en l’entorn de l’anglès. Correspon al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Et donarem les bases de gramàtica i de vocabulari per a poder afrontar situacions senzilles en l’àmbit de la llengua. Aprendràs a comptar, a lletrejar, a dir l’hora, a utilitzar el present i el passat, a parlar de quantitats i a fer comparacions.

Competències
Al final d’aquest nivell els teus coneixements et permetran sobreviure en situacions quotidianes. Podràs omplir formularis en anglès per donar les teves dades personals i llegir i escriure textos senzills, així com comunicar-te per demanar allò més bàsic en un restaurant, botiga o hotel.

Format dels cursos
Aquesta nivell el pots assolir amb 1 curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si prefereixes assolir aquest nivell amb mig curs pots fer un intensiu d’octubre a febrer o de febrer a juny.
Si no podeu estudiar durant l’any us podeu inscriure als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària de dilluns a dijous. L’estiu també és una bona opció per als que necessiteu un reforç extra d’anglès.

Consolidaràs els coneixements bàsics gramaticals i de vocabulari de l’anglès. Es treballa tant l’àmbit parlat com l’escrit i la comprensió oral. Correspon al nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Un cop consolidat el primer nivell de supervivència, ampliaràs el present i el passat i aprendràs, entre d’altres, a utilitzar el futur, a fer prediccions, suggeriments, a parlar d’obligacions i a donar consells.

Competències
Al final d’aquest nivell hauràs adquirit els coneixements bàsics de la llengua i estaràs preparat per a començar l’Etapa Intermediate. Aprendràs, entre d’altres, a utilitzar alguns verbs modals, el primer condicional i la veu passiva en present i passat. També treballaràs la comprensió oral en un cert grau de dificultat.

Format dels cursos
El pots assolir amb 1 curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si prefereixes assolir aquest nivell amb mig curs pots fer un intensiu d’octubre a febrer o de febrer a juny.
Si no podeu estudiar durant l’any us podeu inscriure als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària de dilluns a dijous. L’estiu també és una bona opció per als que necessiteu un reforç extra d’anglès.

En 2 cursos consolidaràs i ampliaràs els coneixements de base per a poder comunicar-te amb confiança i fluïdesa. Correspon als nivells B1.1 i B1.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Et donarem eines, estratègies i coneixements per a poder comunicar-te amb confiança, tant de manera oral com escrita, utilitzant estructures gramaticals més complexes i una gran varietat d’elements de vocabulari. Aprendràs, per exemple, a utilitzar el pretèrit perfet, els condicionals, els phrasal verbs i algunes frases fetes.

Competències
També treballaràs intensament la comprensió oral i escrita per poder comprendre una gran varietat de textos de dificultat mitjana i entendre la producció oral de persones d’orígens diversos que s’expressin amb fluïdesa controlada.

Propera Etapa
En l’etapa Intermediate, els fonaments quedaran prou consolidats com per poder fer el primer pas de cara al curs de First Certificate, del qual hi haurà les primeres pinzellades a l’etapa següent: Upper-Intermediate.

Format dels cursos
Aquesta etapa la pots assolir en 2 cursos acadèmics si fas cursos d’octubre a juny de 3 hores setmanals, o bé en un sol curs acadèmic si fas cursos intensius d’octubre a febrer o de febrer a juny.
Si no pots estudiar durant l’any o necessites un reforç extra en aquest nivell pots inscriure’t als cursos intensius d’estiu on avançaràs l’equivalent a 1 curs. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

Ampliaràs els coneixements bàsics de gramàtica i vocabulari per treballar la comprensió oral. Correspon al nivell B1.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Podràs utilitzar amb seguretat les estructures sintàctiques vistes a l’etapa anterior i comunicar-te en situacions quotidianes i de supervivència. Aprendràs a utilitzar, entre d’altres, el pretèrit perfet, els temps de futur, i a parlar sobre situacions hipotètiques en el present i el futur.

Competències
Al final d’aquest nivell els teus coneixements estaran prou consolidats per poder afrontar situacions quotidianes del teu àmbit personal i laboral. En aquest nivell donem una gran importància a la pràctica de la comprensió oral per agafar seguretat en aquest essencial aspecte de l’idioma.

Format dels cursos
Aquest nivell el pots assolir amb 1 curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si prefereixes assolir aquest nivell amb mig curs pots fer un intensiu d’octubre a febrer o de febrer a juny.
Si no podeu estudiar durant l’any us podeu inscriure als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària de dilluns a dijous. L’estiu també és una bona opció per als que necessiteu un reforç extra d’anglès.

Avançaràs qualitativament en tots els àmbits. L’objectiu primordial és la fluïdesa oral i escrita. Correspon al nivell B1.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Et donarem un repertori lingüístic suficient per a poder expressar-te amb força precisió. Aprendràs a utilitzar, entre d’altres, els condicionals, a parlar sobre situacions hipotètiques en el present i el futur, i a utilitzar una varietat de temps de passat.

Competències
Al final d’aquest nivell els teus coneixements et permetran expressar opinions sobre temes abstractes o culturals (música, cinema…). Treballarem sovint amb materials autèntics que et donaran l’experiència i coneixements necessaris per a afrontar situacions reals.

Format dels cursos
Aquest nivell el pots assolir amb 1 curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si prefereixes assolir aquest nivell amb mig curs pots fer un intensiu d’octubre a febrer o de febrer a juny.
Si no podeu estudiar durant l’any us podeu inscriure als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària de dilluns a dijous. L’estiu també és una bona opció per als que necessiteu un reforç extra d’anglès.

En 3 cursos et prepararàs per a poder obtenir el First Certificate in English (FCE) de la University of Cambridge. Aquesta etapa comprèn els nivells 5, Pre-FCE i FCE, corresponents als nivells B2.1 al B2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Et donarem eines, estratègies i coneixements per a poder comunicar-te amb naturalitat i fluïdesa. Veuràs reforçat el teu vocabulari general alhora que n’aprendràs de més complex i específic, i aprendràs estructures com ara the causative, wishes i modal verbs to express certainty. Al final d’aquesta etapa et prepararem de manera molt específica per a l’examen First Certificate in English(FCE) de la University of Cambridge .

Competències
Aprendràs a expressar-te de forma natural tant en l’àmbit oral com l’escrit, utilitzant construccions més complexes i amb un nivell de precisió més gran. També aprendràs a entendre la producció oral i escrita de diferents variants de la llengua anglesa.

Propera Etapa
En acabar el nivell FCE podràs optar per seguir ampliant coneixements de cara a obtenir altres títols de la University of Cambridge -Advanced/CAE i Proficiency/CPE- o bé mantenir i perfeccionar els teus coneixements seguint un curs Advanced Communicative English.

Format dels cursos
Aquesta etapa la pots assolir en 2 o 3 cursos acadèmics. Depenent dels resultats obtinguts en el curs 5 pots passar al nivell FCE directament. Els pots realitzar d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si no pots estudiar durant l’any pots inscriure’t als intensius d’estiu on avançaràs l’equivalent a 1 curs (nivells 5è i Pre-FCE). S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

L’objectiu primordial és la precisió oral i escrita. Correspon al nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Tancarem un cicle de presentacions gramaticals i donarem una forta empenta al teu vocabulari. Aprendràs a utilitzar, entre d’altres, els modals perfets, el condicional de passat i vocabulari d’àmbits especialitzats. Començaràs a familiaritzar-te amb exercicis d’estil First Certificate in English (FCE) de la UNIVERSITY of CAMBRIDGE.

Competències
Al final d’aquest nivell tindràs prou mitjans lingüístics per expressar-te sobre la feina, els viatges i l’actualitat. Treballarem una gran varietat de textos (escrits i orals) de dificultat i accents diversos que suposaran una ampliació dels teus coneixements.

Format dels cursos
Aquest nivell el pots assolir amb 1 curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si no podeu estudiar durant l’any us podeu inscriure als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària de dilluns a dijous. L’estiu també és una bona opció per als que necessiteu un reforç extra d’anglès.

És el primer curs de preparació per al First Certificate. El Pre-FCE correspon al nivell B2.1 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
En aquest curs faràs un repàs de les estructures gramaticals que has après fins ara alhora que n’aprendràs de més complexes com the causative o past modal verbs to express certainty. Tanmateix reforçaràs et teu vocabulari general i n’aprendràs de més complex i específic. Cal remarcar que en aquest curs faràs molta pràctica d’exercicis de l’examen First Certificate in English.

Competències
En aquest nivell començaràs a familiaritzar-te amb la producció de textos com ara articles, diferents tipus de cartes formals i informals o informes, necessaris de cara a l’examen de First Certificate in English (FCE). També treballaràs molt la part d’expressió oral, tant general com específica per a l’FCE, i la part de comprensió oral i escrita.

Format dels cursos
Aquest nivell el pots assolir amb 1 curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si no podeu estudiar durant l’any us podeu inscriure als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària de dilluns a dijous. L’estiu també és una bona opció per als que necessiteu un reforç extra d’anglès.

Et preparem per al First Certificate in English (FCE) de la UNIVERSITY of CAMBRIDGE. Correspon al nivell B2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 

Continguts
En aquest curs faràs un repàs de totes les estructures gramaticals que has anat aprenent fins ara per tal d’assegurar-te que les pots utilitzar correctament i sense problemes, aprendràs vocabulari de camps molt diversos i faràs molta pràctica tant de comprensió com d’expressió oral i escrita.

Competències
El Nivell FCE et permet parlar sobre temes tan diversos com ara esports de risc, viatges, medi ambient o salut, així com produir o interpretar textos de diferents estils: cartes informals, sol·licituds de feina, articles o informes.
El certificat FCE de la UNIVERSITY of CAMBRIDGE és el certificat més estès arreu del món. Et pot ser molt útil a l’hora d’aconseguir una plaça per a estudiar a l’estranger o de trobar una feina el dia de demà.

Format dels cursos
Aquest nivell el pots assolir amb un curs acadèmic de 3 hores setmanals d’octubre a juny.

Consolidem i ampliem els coneixements d’anglès amb l’objectiu de preparar-te pels Cambridge Advanced Exam (CAE) i Cambridge Proficiency Examination. Aquesta etapa comprèn els nivells Advanced, CAE i Proficiency, corresponents als nivells C1.1, C1.2 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Et donarem eines, estratègies i coneixements per a poder comunicar-te correctament i amb fluïdesa, utilitzant una àmplia gamma de vocabulari i construccions gramaticals complexes. Aprendràs, per exemple, a utilitzar els verbs modals, condicionals, passius, phrasal verbs i frases fetes més avançades en nous contextos. Això et servirà tant per a l’ús general de la llengua anglesa com per a preparar-te per als exàmens externs de Cambridge.

Competències
Aprendràs a expressar-te de forma més complexa i sofisticada i amb poques errades tant a nivell oral com escrit. També aprendràs a entendre una àmplia gamma de diferents tipus de listenings i textos tant de forma general com de forma més detallada.

Propera Etapa
En acabar el nivell de Proficiency podràs seguir mantenint i/o perfeccionant les teves habilitats amb la llengua anglesa seguint un curs d’Advanced Communicative English dissenyat per als alumnes que volen mantenir i seguir ampliant els coneixements adquirits.

Format dels cursos
Aquesta etapa la pots assolir en 3 cursos acadèmics si fas cursos normals d’octubre a juny de 3 hores setmanals. També pots fer un curs extra de preparació pels exàmens de CAE i Proficiency d’octubre a desembre si vols presentar-te a la convocatòria de Cambridge desembre.

Correspon al nivell C1.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Podràs utilitzar amb seguretat una àmplia gamma de construccions gramaticals complexes en vàries situacions diferents. Aprendràs a utilitzar, per exemple, a un nivell més avançat, verbs modals, els condicionals, phrasal verbs i frases fetes.

Competències
Al final d’aquest nivell podràs intercanviar opinions i idees sobre una àmplia gamma de temes actuals, temes quotidians i assumptes personals amb una gran seguretat. També podràs comprendre una gran varietat de textos de dificultat alta i entendre la producció oral de textos i converses amb anglès de considerable dificultat.

Format dels cursos
El pots assolir amb 1 curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals. Si no podeu estudiar durant l’any us podeu inscriure als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària de dilluns a dijous. L’estiu també és una bona opció per als que necessiteu un reforç extra d’anglès.

L’objectiu és preparar-te per al Cambridge Advanced Examination (CAE). Correspon al nivell C1.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Podràs utilitzar i dominar una àmplia gamma de construccions gramaticals avançades i vocabulari complex que et servirà tant per a l’ús general com per a preparar-te per a les parts del Cambridge Advanced Examination (CAE).

Competències
Al final d’aquest nivell podràs desenvolupar varis tipus de converses i parlar sobre temes com la societat, la salut, viatjar, el medi ambient, etc., amb gran fluïdesa. Podràs escriure amb un nivell sofisticat cartes, informes, fulletons, utilitzant el registre de llenguatge adequat (formal/informal). Assoliràs també un nivell molt alt de comprensió oral i escrita.

Format dels cursos
Aquest curs el pots assolir amb un curs acadèmic normal d’octubre a juny de 3 hores setmanals.

L’objectiu d’aquest curs és preparar-te per al Cambridge Proficiency Exam (CPE). Correspon al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. És el tercer i últim nivell de l’etapa deAdvanced.

Continguts
Podràs entendre i utilitzar construccions gramaticals i vocabulari d’un nivell altíssim que et servirà tant per a l’ús general com per preparar-te per a les parts de l’examen del Cambridge Proficiency.

Competències
Al final d’aquest nivell podràs intercanviar idees i mantenir converses amb una fluïdesa propera a la d’una persona nadiua. Podràs escriure a un nivell altíssim cartes formals, articles, propostes, i critiques. La teva capacitat per a la comprensió oral i escrita estarà a un nivell proper al d’un nadiu.

Format dels cursos
Aquest curs el pots assolir amb un curs acadèmic normal d’octubre a juny de 3 hores.

Són cursos específics de preparació per als exàmens oficials de laUniversity of Cambridge. Els pots realitzar quan ja has assolit el Nivell de First Certificate in English (FCE) o de Certificate of Advanced English (CAE) i t’has matriculat per fer l’examen oficial de la University of Cambridge.

Continguts
Els cursos van dirigits específicament a donar-te les eines necessàries per a aprovar els exàmens de la University of Cambridge.

Competències
Practicaràs tècniques d’examen per a obtenir el millor resultat en les cuatre parts de l’examen: Reading and Use of English / Writing / Listening / Speaking.

Format dels cursos
Aquests cursos es fan d’octubre a desembre. Tenen una durada de 10 setmanes i finalitzen un cop realitzat l’examen oficial extern.

Si et vols presentar a la convocatòria de l’University of Cambridge al desembre aquest curs és específic de preparació per a l’examen oficial. És complementari del curs normal d’FCE.

Continguts
El curs es dedica de manera molt específica a preparar els alumnes per a les diferents parts de l’examen oficial: Reading / Writing / Use of English / Listening / Speaking.

Competències
Al final d’aquest curs hauràs fet una àmplia pràctica de les cinc parts de l’examen d’FCE. Això complementat amb la feina personal a casa t’ofereix una òptima preparació per a afrontar l’examen.

Format dels cursos
Aquest curs es fa d’octubre a desembre, divendres o dissabtes. Té una durada de 10 setmanes i finalitza un cop realitzat l’examen oficial extern de FCE.

Si et vols presentar a la convocatòria de l’University of Cambridge al desembre aquest curs és específic de preparació per a l’examen oficial. És complementari al curs normal de CAE.
Aquest és un curs complementari del curs normal de CAE pensat per als alumnes que volen presentar-se a la convocatòria de Cambridge desembre tant per raons de disponibilitat com perquè pensen que necessiten més temps per preparar-se millor. 

Continguts
Els curs es dedica a preparar els alumnes per a les 5 parts de l’examen de Cambridge de CAE: Reading / Writing / Use of English / Listening /Speaking.

Competències
Al final d’aquest curs hauràs fet a classe una àmplia pràctica de les 5 parts de l’examen de Cambridge de CAE: Reading / Writing / Use of English / Listening /Speaking. Això, complementat amb la feina personal a casa, t’ofereix una bona preparació per afrontar l’examen.

Format dels cursos
Aquest curs es fa d’octubre a desembre, divendres o dissabtes. Té una durada de 10 setmanes i finalitza un cop realitzat l’examen oficial extern de CAE.
Aquest curs es fa d’ octubre a desembre i té una durada d’unes 10 setmanes fins que hagis fet l’examen extern de Cambridge de CAE al desembre.