Metodologia i Professorat

Ensenyament integral de l’idioma
L’aprenentatge ha de ser progressiu i integral, on tots els aspectes de la llengua es tinguin igualment en compte. Encara que l’aprenentatge es realitzi d’una forma principalment pràctica cal assolir uns coneixements teòrics de gramàtica i vocabulari.
Sistema de doble professorat
Sempre que sigui possible intentem combinar un professor nadiu amb un professor no nadiu. Això permet a l’alumne conèixer metodologies diferents i l’ajuda a tractar amb una diversitat d’accents.
Seràs conscient de la teva evolució
Valorem les 5 àrees de la llengua: oral, listening, reading, writing i use of english. Les avaluacions es realitzen de forma continua i permeten garantir que els alumnes heu adquirit el mínim exigible de coneixements i habilitats. En tot moment seràs conscient de la teva evolució.
Tenim un equip de professionals que dissenyen i preparen els continguts FIAC, i fan controls de qualitat. Cada nou professor té un “mentor” que li dóna suport durant tot el curs. Iniciades les classes es valora la correcta assignació dels nivells dels nous alumnes i a finals de novembre es realitza una enquesta de satisfacció als alumnes per tal d’ajudar-nos a millorar.
Sessions gratuïtes dividides en nivells i dirigides a la millora individual: Writing Sessions, Oral Sessions, Grammar Sessions.