Protecció de dades2018-06-05T09:40:15+00:00

Informació sobre la Protecció de Dades Personals

Als efectes del que disposa la RGPD i en compliment del deure d’informar, es posa a disposició dels interessats la següent informació detallada:

Responsables del tractament

Identitat:                     Centre Lingüístic FIAC, S.A. (FIAC)

Adreça Postal:            C. Major 19, 1r 1a 08221 Terrassa

Telèfon:                       937885503

Adreça electrònica:   info@fiac.cat

Identitat:                     FIAC Sant Quirze (ATR)

Adreça Postal:            C. Pi i Margall, 52 – 08192 Sant Quirze del Vallès

Telèfon:                       937211109 

Adreça electrònica:   fiacsq@fiac.cat

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels interessats?

FIAC tracta la informació que faciliten les persones interessades amb la finalitat principal de prestar els serveis d’ensenyament d’idiomes i complementaris que els interessats contracten o desitgen contractar.

Les dades de contacte dels interessats també es poden utilitzar per gestionar l’enviament d’informació sol·licitada i facilitar ofertes de productes i serveis del seu interès referents a l’activitat de FIAC. Amb la finalitat de poder oferir productes i serveis als interessats, FIAC pot elaborar un perfil comercial a partir de la informació facilitada, si bé mai es prenen decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Les imatges o gravacions que es puguin obtenir dels alumnes durant la seva estada a l’escola, sota el consentiment i autorització dels interessats, tenen la finalitat d’informar i publicitar els serveis i activitats de l’escola  via publicació en mitjans de comunicació impresos, audiovisuals i online.

Les dades sobre condicions d’aprenentatge i salut de les persones menors d’edat que es recullen en el formulari de salut tenen la finalitat de poder donar un millor servei de formació i atenció personalitzada, tant pel que fa a l’aprenentatge com a qüestions de salut tals com malalties cròniques o qualsevol tipus d’al·lèrgia que es pugui manifestar durant l’estada a l’escola.

Les dades obtingudes a través dels sistemes de videovigilància tenen la finalitat de gestionar el control de seguretat de l’escola.

Les dades personals de les persones que, sota el seu consentiment, envien per correu electrònic el seu currículum tenen la finalitat de disposar d’una base de persones interessades en les ofertes laborals de FIAC, que s’utilitzaran exclusivament per valorar la idoneïtat de les persones als perfils laborals desitjats i poder contactar amb elles en cas d’interessar.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil o bé l’interessat no en sol·liciti la supressió.

En el cas de les dades d’alumnes de l’escola o persones relacionades amb els alumnes, aquestes es conservaran durant un termini de 25 anys a partir de la última inscripció a fi de conservar els resultats acadèmics dels alumnes.

Les dades de videovigilància només es conserven durant un període de 1 mes.

Les dades de les persones que han enviat un currículum es conservaran durant un període de 2 anys.

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base jurídica per al tractament de les dades d’alumnes i persones relacionades és l’execució del contracte d’inscripció als serveis de formació de FIAC.

En el cas de les dades d’aprenentatge i salut de persones menors d’edat que es sol·liciten en el moment de fer la inscripció, les imatges i gravacions realitzades durant l’estada a l’escola o bé les dades de currículums, la base jurídica és el consentiment, el qual se pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris

A quins destinataris es comuniquen les dades?

FIAC no fa cessió ni comunicació de dades personals a tercers per a altres finalitats. Per realitzar el tractament de dades propi de clients i empleats, FIAC contracta els serveis d’infraestructura virtual a través de ILIMIT Comunicacions S.L. En cap cas hi ha transferència de dades internacional.

Drets

Quins són els drets dels interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIAC tractem dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. FIAC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a FIAC Idiomes C. Major 19 1r 1a – 08221 Terrassa.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent.