FIAC Servei Empresa

FIAC Servei Empresa proveeix serveis lingüístics des de 1987.

FIAC Servei Empresa proveeix serveis lingüístics de qualitat a empreses industrials, comercials o de serveis de l’àrea del Vallès i el Barcelonès des de 1987.

La nostra oferta formativa en idiomes abasta totes les llengües habituals, en especial l’anglès, amb programes estàndard o personalitzats, capaços de satisfer qualsevol necessitat individual o de grup.

Disposem del millor professorat, professional i experimentat, així com del suport logístic i pedagògic de l’Escola d’Idiomes FIAC, amb acreditat prestigi en el nostre àmbit territorial des de 1962.

El nostre Servei de Gestió s’encarrega dels tràmits per aconseguir ajuts econòmics via bonificació (FTFE) dels seus cursos, de manera que amb la menor inversió s’aconsegueixi el major rendiment.

Realitzem les proves i entrevistes necessàries per avaluar els objectius, requeriments i possibilitats dels alumnes i poder presentar un projecte formatiu coherent, definit i garantit.