Informació en compliment de l’establert en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

 1. Responsables del tractament

Identitat:                     Centre Lingüístic FIAC, S.A. (FIAC)

Adreça Postal:            C. Major 19, 1r 1a 08221 Terrassa

Telèfon:                       937885503

Adreça electrònica:   info@fiac.cat

Identitat:                     FIAC Sant Quirze (ATR)

Adreça Postal:            C. Pi i Margall, 52 – 08192 Sant Quirze del Vallès

Telèfon:                       937211109 

Adreça electrònica:   fiacsq@fiac.cat

2.  Objecte
Aquesta web, propietat de Centre Lingüístic FIAC, S.A., ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

3. Condicions d’accés a la web

 • 3.1 Caràcter de la utilització de la web.
  La web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet, però a través de la pàgina web no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.
 • 3.2 Informació veraç.
  L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Continguts de la pàgina web
Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’Usuari per CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. com informació pròpia o, si escau, de tercers.

D’aquesta manera CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors , així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

6. Propietat intel·lectual i industrial
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

7. Publicitat
A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Responsabilitat
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si s’escau, per les condicions particulars que siguin d’ aplicació.

 • 8.1. Responsabilitat en l’Accés al Portal
  CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 • 8.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts
  L’accés a la web no implica l’obligació per part de CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
  CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.
 • 8.3. Responsabilitat dels enllaços o links
  El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

9. Legislació aplicable
Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i CENTRE LINGÜÍSTIC FIAC S.A. acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.